احسان به وقت محرم

سامانه پرداخت آنلاین هدایا و نذورات

نذر فرهنگی و اجتماعی

_
توسعه هیئت

کمک به توسعه و هزینه های موکب زینبیه(س)

غذای نذری
لوازم تحریر

تهیه تبلت، لوازم تحریر و بسته های کمک آموزشی

جهت دانشجویان و دانش آموزان نیازمند
آزادی زندانیان

آزادی زندانیان غیرعمد با مجوز انجمن حمایت از زندانیان