مسابقه کتابخوانی

تذکر!:

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

مدت آزمون: ١۵ دقیقه
تعداد سوالات: ١٠
٧ پاسخ صحیح = ورود به قرعه‌کشی
پشتیبانی: 6501 552 0921